Лицензи

Лиценз № 0949 за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане
- Удостоверение за регистрация № РКК-01-05910 за туристическа дейност ТУРОПЕРАТОР